تنظیم مجدد فیلترها
تصحیح موضوعات
قیمت

Black Berry

نمایش:
مرتب کردن براساس:
مشخصات عمومی  شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900   شبکه 3GHSDPA 850 / 1700 ..
940,000تومان

مشخصات عمومی  شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900   شبکه 3GHSDPA 850 / 900 /..
870,000تومان

مشخصات عمومی  شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900   شبکه 3GHSDPA 850 / 900 /..
1,770,000تومان

مشخصات عمومی  شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900   شبکه 3GHSDPA 850 / 900 /..
3,220,000تومان

مشخصات عمومی شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900   شبکه 3GHSDPA 850 / 900 / 1900 / 2..
2,300,000تومان

مشخصات عمومی  شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900   شبکه 3GHSDPA 850 / 900 /..
1,350,000تومان

مشخصات عمومی بلک بری Z30 شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900   شبکه 3GHSD..
750,000تومان